Atelier Europe: Vlerat europiane më pranë rinisë shqiptare
Periudha e zbatimit: Qershor- Dhjetor 2022

Territori i zbatimit: Tiranë, Shkodër, Durrës

Lideri Projektit: Forumi i Politikave te Integrimit/EU Policy Hub
 
Emri i partnerëve: MuZEH Lab, Qëndra Rinore Young Enterpreneurs Albania
 
Fondi: 3,000,000 Lekë
Scroll to top