E mërkurë, 16 Shkurt 2022
 
Ky prezantim e sjell rolin e gruas dhe forcës për barazi si vazhdimësi historike. Performanca vjen sa filozofike dhe aktuale ku fillon me gjenezën biblike, romake, mesjetare dhe bashkëkohore, për të reflektuar dhe ndërgjegjësuar forcën femërore! Përmes rrugëtimit historik e kulturor, dimensioni femëror merr trajta të shumta.
 
Scroll to top