E martë, 11 janar 2022
Ky Salon Femëror e sjell rolin e gruas dhe forcës për barazi si vazhdimësi historike. Kjo performancë sa filozofike dhe aktuale e çon audiencën sa në gjenezën biblike, romake, mesjetare dhe bashkëkohore, për të reflektuar dhe ndërgjegjësuar forcën femërore! Përmes rrugëtimit historik e kulturor, dimensioni femëror merr trajta të shumta.
Scroll to top