Festivali i Natës së Muzeve në Rrugicë

 

18 May, 20:00

SHQIP
Festivali i Natës së Muzeve në Rrugicë

Eventi synon gjithëpërfshirjen e shoqërisë dhe ndërgjegjësimin për rolin që muzetë luajnë edhe në fusha si: muzika, kinematografia, moda apo frymëzimet e Ted Talks. Street Show Festival nxit shoqërinë, del në rrugicë dhe prek realitetin social për ti afruar me trashëgiminë dhe kulturën shumë dimensionale. Ai synon frymëzimin dhe përcjelljen e vlerava, si ndryshues dhe përmirësues i jetës sociale.
Pajisuni me pijet e preferuara apo kokoshka dhe ejani kalojmë kohë së bashku në rrugicën e MuZEH Lab..

 

ENGLISH
Street Show Festival-Night in the Museum

The event aims to involve society and raise awareness of the role that museums play in areas such as music, cinema, fashion or Ted Talks inspirations. The Street Show Festival promotes society, takes to the streets and touches on the social reality to bring it closer to its multidimensional heritage and culture. It aims to inspire and convey values, as a modifier and enhancer of social life.
Bring your favorite drinks or popcorns and let’s spend time together in the side street of MuZEH Lab ..

Scroll to top