Friday, 22 April 2022
Happy hosting as part of I-Portunos House’s in Durrës, Dr. Nataša Simeunovič Bajič. She will have an open presentation about the “Financial recovery following pandemic: festivals and public authorities mechanisms” in Serbia.
We are happy welcoming cultural practitionaires, cultural NGO, public authorities, researchers, artists performers and everyone wishing enriching knowledge in this topic. 

 

AL

E premte, 22 prill 2022  

Jemi të lumtur të mirëpresim si pjesë e I-Portunos House’s në Durrës, Dr. Nataša Simeunovič Bajič. Ajo do të ketë një prezantim të hapur për “Rimëkëmbjen financiare pas pandemisë: festivalet dhe mekanizmat e autoriteteve publike” në Serbi. Jemi të lumtur të mirëpresim praktikuesit e kulturës, OJQ-të kulturore, autoritetet publike, studiuesit, artistët interpretues dhe të gjithë ata që dëshirojnë pasurimin e njohurive në këtë temë. 

Scroll to top