MuZEH Lab nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me drejtorin e Institutit të Studimeve Sociale dhe Humanistike, prof. Arsim Sinani.

Ky institut është pjesë integrale e Universitetit të Prishtinës!

Bashkëpunimet e ndërsjellta do te forcojnë studimet, aktivizime e projekte të përbashkëta në fushat e kulturës, trashëgimisë dhe turizmit!

 

#institutistudimevesocialedhehumanistike

#muzehlab

#collaborations

Scroll to top