Çfarë bëjmë ne

MuZEH Lab ka si qëllim angazhimin dhe dhënien e kontributit të saj në projekte në fushën e muzeologjisë, trashëgimisë dhe kulturës. Me anë të kësaj faqeje ne duam të ndërtojmë një komunikim e bashkëpunim me shoqërinë e komunitetin me qëllim grumbullimin e eksperiencave frymëzuese të cilat do të ndihmonin në avanzimin e njohurive të shoqërisë nëpërmjet përdorimit të kulturës si element dialogu në çështje të ndryshme shoqërore.

Klubi i Artit

Dashamirësit e Muzeve dhe Koleksioneve

Miqtë e Trashëgimisë dhe Kulturës

Scroll to top