𝘼 𝙠𝙖 𝙖𝙧𝙙𝙝𝙪𝙧 𝙠𝙤𝙝𝙖 𝙩ë 𝙠𝙤𝙡𝙚𝙠𝙨𝙞𝙤𝙣𝙤𝙟𝙢ë 𝙢𝙖𝙨𝙠𝙖𝙩 𝙩𝙤𝙣𝙖?

Ky aksesor i domosdoshëm gjatë pandemisë do të mbetet emblema dhe simboli dallues në këtë shekull, ndaj ndarja e këtij aksesori me audiencën nuk përcjell vetëm imazhe, por edhe ndjesi, përshtatje e stil dekorues ndonjëherë të personalizuar e herë jo.

A mund të zbulojmë, kuptojmë apo njohim vetveten përmes ngjyrave të maskës që përdorim? Sa zbulon ajo nga e përbrendëshmja e individit dhe personaliteti tij? A mund të njihet profili përmes ngjyrave që maskat kanë? Sa nga ju i kanë personalizuar ato gjatë pandemisë? Nëse nuk i koleksionojmë dot fizikisht atëherë pse jo virtualisht?

𝐌𝐮𝐙𝐄𝐇 𝐋𝐚𝐛 𝐣𝐮 𝐟𝐭𝐨𝐧 𝐧ë 𝐧𝐝𝐚𝐫𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐩ë𝐫𝐯𝐨𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐭𝐞𝐦ë𝐧 “𝐍𝐠𝐣𝐲𝐫𝐚𝐭 𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐤ë𝐬 𝐬𝐢𝐦𝐞”.

Nisni çdo ditë në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, 𝗻𝗷ë 𝗶𝗺𝗮𝘇𝗵 𝘁ë 𝗺𝗮𝘀𝗸ë𝘀 𝘀𝘂𝗮𝗷 duke e shoqëruar me 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝗻 𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁.

Scroll to top