Konferenca e organizuar nga Rrjeti Ballkanik I Muzeve (BMN) u mbajt nga Muzeu i Luftës Maqedonase gjatë datave 29-30 Shtator. Gjatë dy ditëve u organizuan 14 sesione dhe morën pjesë 50 profesionistë nga Mbretëria e Bashkuar, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Shqipëria, Greqia, Kosova dhe Bullgaria morën pjesë në konferencën e 7-të “Tako, Shiko, Bëj! “ 

Scroll to top